Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις

 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  – Τήρηση Β & Γ Κατηγορίας Βιβλίων- Οργάνωση , Επίβλεψη Λογιστηρίων
  – Μισθοδοσία , Εργατικά , Διεκπεραιώσεις Εργασιών
 • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  – Φορολογικές Δηλώσεις , Φ.Π.Α , Φ.Μ.Α.Π
  – Συστάσεις Εταιριών , Μετατροπές , Συγχωνεύσεις
  – Αντιμετώπιση Φορολογικών ελέγχων
  – Διευθέτηση Φορολογικών εκκρεμοτήτων
  – Αξιοποίηση Φορολογικών ευεργετημάτων
 • ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  – Προϋπολογισμοί , Αποκλίσεις Οικονομικών Αποτελεσμάτων
  – Διαδικασίες ένταξης σε προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. – Ε.Σ.Π.Α. κ.λ.π.
  – Αναπτυξιακοί Νόμοι
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
  – Για νέες συνεργασίες, με την ολοκλήρωση ενός έτους υπηρεσιών απ’ το γραφείο μας, ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΔΩΡΕΑΝ το έτος, για τα 2 πρώτα έτη
  – Για φυσικά πρόσωπα, πάνω από 2 δηλώσεις 20% έκπτωση σε κάθε επιπλέον δήλωση